Dwi’n Ddylunydd yn gweithio i Sky Creative yn Llundain. 
Anfonwch ebost os hoffech chi weithio gyda mi ar brosiect.


I'm a Designer working for Sky Creative in London.
Drop me an email if you'd like to work together on a project.


design@celtiwan.wales