Proffil
Profile

Dwi’n Ddylunydd yn gweithio i Sky Creative Agency yn Llundain. 
Anfonwch ebost os hoffech chi weithio gyda mi ar brosiect. 
I'm a Designer working for Sky Creative Agency in London.
Drop me an email if you'd like to work together on a project.
Gwasanaethau
Services

Hunaniaeth Gweledol
Visual Identities
Graffeg Mudiant
Motion Graphics
Dylunio Digidol
Digital Design
Golygyddol
Editorial design
Gwefannau
Websites
a mwy
and more
Back to Top